Yasal Uyarı

 1. Veri tanımlama:

  Bilgi Hizmetleri Toplumu ve Elektronik Ticaret hakkındaki 11 Temmuz tarihli, 34/2002 sayılı Kanunun 10. Maddesinde belirtilen bilgilendirme yükümlülüğü uyarınca: web alan adının sahibi, Teşvikiye Mahallesi Valikonağı Caddesi Şakayık Sokak No. 21/2 ŞİŞLİ/ İSTANBUL adresinde mukim, CIF No. 330 050 2157 olan SACT DERİ ÜRÜNLERİ AKSESUAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD, ŞTİ. (bundan sonra SACT olarak anılacaktır) unvanlı şirkettir. İrtibat e-posta adresi: info@sactbag.com

 1. Kullanıcılar:

  Bu SACT sitesine erişim ve/veya bu SACT sitesinin kullanımı, bu erişim ve/veya kullanım vasıtasıyla burada belirtilen Genel Kullanım Koşullarını kabul eden KULLANICI’nın durumuna atfedilir. Bahsi, geçen Koşullar, her halükarda zorunlu olan Kiralama Genel Koşullarından bağımsız olarak uygulanacaktır.

 1. Sitenin kullanımı:

  sactbag.com internet üzerinde SACT’ye ait çok sayıda bilgi, hizmet, program veya veriye (bundan sonra “içerikler” olarak anılacaktır) erişim sunar. KULLANICI, sitenin kullanımıyla ilgili tüm sorumlulukları üstlenir. Bu sorumluluk, belirli hizmet veya içeriğe erişim için kayıt olma zorunluluğunu da kapsar. KULLANICI, kayıt işlemini gerçekleştirerek doğru bilgi ve teklif sunma yükümlülüğü altına girecektir. Bu kayıt dolayısıyla, dikkatli ve gizlilik içerisinde kullanmayı taahhüt eden KULLANICI’ya, sorumlu olduğu bölüm için bir parola verilebilir. KULLANICI, (i) gayrimeşru, yasa dışı veya kötü niyetli ve kamu düzenine aykırı amaçlarla kullanmamak; (ii) ırkçı, yabancı düşmanlığı taşıyan, pornografik, yasa dışı, terörü savunan veya insan haklarına aykırı içerik yaymamak veya bunların tanıtımını yapmamak; (iii) SACT’nin, tedarikçilerinin ya da üçüncü şahısların fiziksel ve mantıksal sistemlerine zarar vermemek, yukarıda bahsi geçen zararlara sebebiyet verebilecek bilgisayar virüslerini veya diğer fiziksel ya da mantıksal sistemleri tanıtmamak ya da yaymamak; (iv) diğer kullanıcıların e-posta hesaplarına erişim sağlamaya çalışmamak ve ilgili durumlarda bu hesapları kullanmamak ve mesajlarını değiştirmemek ya da manipüle etmemek dahil olmak üzere SACT’nin kendi sitesinde sunduğu ve örnek olarak verdiği hizmetleri ve içeriği uygun şekilde kullanmayı taahhüt eder. SACT, kişinin onurunu ve itibarını zedeleyen, ayrımcılığa, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, pornografiye dayanan, gençleri veya çocukları, kamu düzenini veya kamu güvenliğini tehdit eden ya da yayımlanmaya uygun olmadığını düşündüğü yorumları ve katkıları silme hakkını saklı tutar. SACT; forumlar, sohbet odaları ya da diğer katılım araçları üzerinden ifade edilen görüşlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 1. Veri koruma:

  SACT, 13 Aralık tarihli 15/1999 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Esas Teşkilat Kanununun, 21 Aralık tarihli 1720/2007 sayılı Esas Teşkilat Kanununu ve ilgili tarihlerde yürürlükte olan diğer düzenlemeleri geliştiren Düzenlemeyi onaylayan Kraliyet Kararnamesinin ilkelerini yerine getirir ve kullanıcının kişisel verilerinin doğru biçimde kullanılmasını ve işlenmesini sağlamaya çalışır. Bunun için, kişisel verilerin her türlü kullanımıyla birlikte, kullanıcının SACT’den talep edebileceği hizmetler, her halükarda veri işleme koşullarının varlığı ve kabulü hakkında kullanıcıya bilgi verecektir; oluşturulan dosya, adres, erişim, düzeltme, iptal etme veya itiraz etme haklarının kullanım olasılığı, veri işlemenin amacı ve verilerin uygun durumlarda üçüncü şahıslara iletilmesi hakkında kullanıcıya bilgi verecektir. SACT aynı zamanda Bilgi Hizmetleri Toplumu ve Elektronik Ticaret hakkındaki 11 Temmuz tarihli 34/2002 sayılı kanuna uyduğunu beyan eder ve e-postanızı ticari amaçlar için işlemek üzere her zaman sizden izin ister.

 1. Fikri ve Sınai Mülkiyet:

  SACT bizzat kendisi veya bir vekili üzerinden, web sitesinde bulunan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve burada yer alan ögelerin sahibidir (görseller, ses, video, yazılım veya metinler; ticari markalar veya logolar, renk kombinasyonları, yapı ve tasarım, malzemelerin seçimi, çalışması, erişim ve kullanımı için gerekli bilgisayar programları dahil). Tüm hakları saklıdır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Kanununun 8. Maddesinin ve 32.1. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler uyarınca, bu web sitesindeki içeriği tamamen veya kısmen, ticari amaçla, herhangi bir şekilde veya teknik araçlarla, SACT’nin izni olmadan çoğaltmak, dağıtmak ya da kamu iletişimine sunmak alenen yasaktır. Kullanıcı, SACT’ye ait fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder. Sadece kişisel ve özel kullanım amaçlı olması koşuluyla, site ögelerini görüntüleyebilir ve hatta bunları yazdırabilir, kopyalayabilir ve bilgisayarınızın sabit diskinde veya başka bir donanım üzerinde saklayabilirsiniz. Kullanıcı, SACT’nin sayfalarında kurulu bulunan hiçbir koruma cihazını ya da güvenlik sistemini kaldırmamalı, değiştirmemeli, savuşturmamalı ya da manipüle etmemelidir.

 1. Garanti ve sorumluluk istisnası:

  SACT, önlemek maksadıyla gerekli tüm teknolojik önlemler alınmış olsa dahi, içerikteki hatalar veya eksiklikler, sitenin kullanılamaması ya da içeriğe virüs veya zararlı yazılım bulaştırma gibi durumların sebebiyet verebileceği zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 1. Değişiklikler:

  SACT, web sitesinde uygun gördüğü durumlarda önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve sitesinde sunulduğu veya eklendiği şekilde olması koşuluyla içeriği ve hizmetleri değiştirebilir, silebilir veya ekleyebilir.

 1. Bağlantılar:

  sactbag.com bağlantıları ya da verilen diğer internet sitelerinin köprü bağlantılarıyla ilgili olarak, SACT bu siteler ve içerikler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir. SACT hiçbir durumda diğer sitelere ait olan bağlantıların içeriğiyle ilgili sorumluluk üstlenmez veya bu bağlantılarda veya diğer internet sitelerinde bulunan materyallerin veya bilgilerin teknik uygunluğunu, kalitesini, güvenilirliğini, doğruluğunu, kapsamını, geçerliliğini ve anayasaya uygunluğunu garanti etmez. Aynı zamanda bu dış bağlantıların eklenmesi, söz konusu kuruluşlarla herhangi bir birliktelik, birleşme veya ortaklık kurulduğu anlamına gelmez.

 1. Çıkarma hakkı:

  SACT, Kullanım Koşulları ve Şartlarını ihlal eden kullanıcıların portala ve/veya kendisi tarafından veya üçüncü bir şahıs aracılığıyla sunulan hizmetlere erişim hakkını önceden haber vermeden iptal etme veya geri çekme hakkını saklı tutar.

 1. Genel:

  SACT, bu koşulların ihlal edilip edilmediğini ve web sitesinde herhangi bir kötüye kullanım olup olmadığını takip ederek kanunen atabileceği tüm hukuki ve cezai adımları atar.

 1. Mevcut koşulların ve sürenin değiştirilmesi:

  SACT burada belirtilen ve uygun şekilde anlatılan koşulları istediği zaman değiştirebilir. Bu koşulların geçerliliği, açıklandıkları kapsama göre olacaktır ve uygun şekilde yayımlanmış başka bir belgeyle değiştirilene dek geçerliliğini koruyacaktır.

 1. Amir Hukuk ve Yargı Yetkisi:

  SACT ve KULLANICI arasındaki ilişki İspanya kanunlarına göre düzenlenecektir ve tüm ihtilaflar Madrid şehrinin mahkemelerine intikal ettirilecektir.

 

İnternet Mağazası Koşul Ve Şartları

 1. Ürün satışı:

  Müşteri sadece şu ürünleri satın alabilir:

  • Satışa sunulan ve ayrıntıları Sactbag’de belirtilen,
  • Uluslararası teslimatı yapılan,
  • Ya kendi adına ya da ürünleri satın alan bir alıcı adına kişisel kullanıma yönelik olan ürünler. Sactbag, kendi takdirine göre siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar (örneğin, ilgili siparişin Sactbag tarafından izin verilen dağıtım kanalları dışındaki araçlarla satılmak istendiğini düşündüğünde).
  • Satışa sunulan ürünlerin ayrıntıları (uygun fiyat dahil) Sactbag’de belirtilir. Sactbag, Sactbag ölçülerinde ve tanımlarında belirtilen ürünlerin tüm fiyat bilgilerinin bu bilginin eklendiği tarihte doğru olmasını sağlamak amacıyla gerekli ve makul her türlü önlemi alacaktır. Sactbag mağazasını mümkün olduğunca güncel tutmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterecek olmakla birlikte, belirli bir tarihte verilen bilgiler, bir sipariş verdiğiniz tarihteki durumu her zaman kesin olarak yansıtmayabilir. Müşteri sipariş tarihinde ekranda gösterilen özel satış koşullarını (isim, fiyat, bileşenler, renk, ürün bilgileri, çıkarların maliyeti gibi) bilmeyi taahhüt eder ve bunları hiçbir sınırlama olmaksızın açık bir şekilde kabul eder. Müşterinin yapacağı sipariş ve vereceği onay, sadece sipariş için uygulanan özel satış koşullarının tam ve eksiksiz olarak kabul edildiğini gösterir.
 2. Siparişi işleme alma:

  Sactbag kendi takdirine göre siparişi işleme almayı reddedebilir veya aşağıdaki gibi durumlarda bu sipariş işlemine devam etmeyebilir:

  • İstediğiniz ürün artık satılmadığında veya bulunmadığında;
  • Kredi kartınızın veya banka kartınızın distribütörü satın alma ücretinin ödenmesine izin vermediğinde;
  • Bu bölümün başında belirtilen sipariş kriterleri yerine getirilmediğinde.
 1. Sipariş onayı:

  SACT, siparişi aldığını e-posta yoluyla müşteriye teyit eder. SACT siparişini onaylayana kadar satış işlemi sonlanmaz.

 1. Teslimat şartları:

  Müşteri sipariş verdiği zaman, malları teslim alacağı yeri ve tarihi belirtecektir. SACT, ürünlerin müşterinin belirttiği adrese teslim edilmesi için gereken tüm araçları kullanma hakkını saklı tutar. Teslimatlar uluslararası düzeyde yapılır.

  Müşteri, sipariş verirken, ürünü teslim aldığına dair makbuzu gerekli gördüğü tüm yorumlarla birlikte, teslimatı yapan kişiyle beraber imzalamayı kabul eder. Makbuzu imzalayan müşteri, makbuzda belirtilen sayıda paketi aldığını kabul etmiş olur.

  Müşteri belirli bir ürünün veya ürünlerin hasar gördüğünü veya eksik olduğun fark etmesi halinde, en fazla üç gün içinde e-posta yoluyla bildirimde bulunmalıdır.

  Tedarik işlemini geciktiren, önleyen veya abartılı olarak olumsuz duruma düşüren mücbir sebep, kaza, grev, idari karar ya da ulaşım grevi gibi tüm durumlar, müşteriye tazminat ödeme hakkı olmaksızın, SACT’nin yükümlülüklerinin askıya alınacağına ya da feshedileceğine dair sarih akit yoluyla bir maddeyi oluşturur.

 1. Ödeme koşulları:

  Kredi veya banka kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Sözleşme akdedildiğinde kredi kartınızdan ücret düşülecektir. Aynı zamanda banka havalesi ve PayPal ödemesini de kabul ediyoruz.

  Kredi kartıyla yapılacak ödemeler tamamen güvenlidir. Bilgilerin okunabilmesi mümkün olmadığından, kişisel bilgilerinizi sizin izniniz olmadan hiçbir şahıs kullanamaz. Ekstra bir güvenlik tedbiri olarak, bu veriler sunucumuzda saklanmamaktadır. Bu nedenle her yeni siparişte bu bilgileri yeniden sunmanız gerekmektedir.

 1. İadeler ve sipariş iptali:

  Sipariş iadesi ve iptali durumlarında ilgili kanun hükümleri geçerlidir.

BİZİ TAKİP EDİN

instagram   facebook


X